Produktion

Vårt kvalitetssystem säkerställer att vi och våra leverantörer uppfyller alla viktiga standarder och föreskrifter. Detta inkluderar ingredienserna i produkterna och deras sammansättning och renhet, den omfattande vetenskapliga dokumentationen av ingrediensernas verkan och märkning av produkterna.
Våra kosttillskott är hygieniskt förpackade och förseglade och är tillverkade enligt högsta tänkbara standard med följande certifieringar av produktionsanläggningen:

  • BRC Food Certificate enligt Global Standard for Food Safety. Standarden introducerades 1998 och närmare 14 000 anläggningar i fler än 100 länder är numera certifierade enligt denna standard. Den utvecklades i syfte att skydda konsumenterna och definiera säkerhets-, kvalitets- och driftkriterier för tillverkare som måste nå överensstämmelse med aktuell lagstiftning.
  • Ackrediterad av Norska Veritas.
  • FDA godkända lokaler och tillverkning enligt FFRM-reglerna, som står för Food Facility Registration Module. FDA står för Food & Drug Administration i USA. Det vill säga GMP för kosttillskott.
  • NSF certifikat enligt FDA:s regler Standard for Dietary Supplements. Det betyder att tillverkningen följer den av FDA uppsatta reglerna för god tillverkningssed (GMP för kosttillskott).
  • ISO 22000:2006 certifierad av CNAS. ISO 22000 säkrar hela livsmedelskedjan – från jord till bord.
  • Halal certifierade av Halals Internationella organ i Sydney, Australien.

Vi sätter stor vikt vid våra produkters ursprung och använder endast högkvalitativa och rena ingredienser från väldokumenterade leverantörer. Vi har specifikationer på varje enskild ingrediens samt produktcertifikat och tillverkningsdokument på samtliga kosttillskott. Med varje leverans medföljer ett analyscertifikat som verifierar de uppgifterna som finns i recepturen av de fysikaliska egenskaperna på tablett/kapsel, kemiska resultat på några av vitaminerna och någon mineral samt den mikrobiologiska kvaliteten.

Vi följer de internationella riktlinjerna för kvalitetskontroll enligt HACCP och kontrollerar våra produkter hos det oberoende och av Swedac ackrediterade analysföretaget Q & Q Labs AB i Göteborg.