Viktminskning

Många som vill gå ner i vikt, vill också att det ska gå snabbt och resultaten ska synas med en gång. Målen blir för höga och man riskerar att tappa lusten och ge upp allt för tidigt.

Det finns idag hur många olika metoder som helst för att gå ner i vikt: olika dieter, bantningskurer, bantningspiller och andra medel som säger sig vara en enkel väg till viktminskning. Men för att kunna se långsiktigt, och bibehålla den vikt du till slut uppnått genom hårt arbete, gäller det att skaffa matvanor och motionsvanor som du kan upprätthålla även i längden.

Viktminskning innebär att man måste ha balans mellan tillförsel av energi, det vill säga hur mycket och vad du äter, mot energikonsumtionen, det vill säga hur mycket du förbränner framför allt genom att använda musklerna. Det finns hjälpmedel att uppnå viktminskning utan att plåga sig. Det viktiga är att besluta sig för vad man vill uppnå och vilken metod som passar just dig. Hur mycket tänker du gå ner, hur lång tid skall det ta och vad skall du göra för att sedan själv ta kontrollen över din vikt. Kunskap för att fatta beslut om en plan för att man skall uppnå full viktminskning får man från tidigare erfarenhet, kompletterad med t e x assistans från medicinsk expertis.

Oavsett hur man definerar fetma är det ett ej önskvärt tillstånd för de som är drabbade. Redan lätt eller måttlig fetma kan spegla en livsstil och en diet som inte är optimal. Det finns därför anledning att stödja försök till viktminskning som en del i individens försök att leva ett hälsosammare liv. Viktminskning kan åstadkommas på många olika sätt: diet, fasta, motion, ändrat beteende, psykosocial behandling, kirurgi och läkemedel. Alla sätt kan vara effektiva, men inget sätt är lätt. I praktiken kan man inte använda läkemedel beroende på biverkningar. Effektiva och samtidigt ogiftiga läkemedel saknas därför men behov utav sådana är stort. En möjlig väg är att använda en kostfiber som Xantan som ökar i volym genom att den tar upp vatten och därigenom minskar det utrymme i magsäcken som är tillgänglig för mat. En sådan princip påminner om vissa former av kirurgi eller användning av ballonger i magsäcken. I motsats till kirurgi eller ballonger kan kostfibret Xantan, som sväller i magsäcken, doseras till tiden och mängden av individen själv. Studier med Xantankapslar som bantningsmedel visar på en signifikant viktminskning och kan rekommenderas tillsammans med näringsriktig kost och motion för en varaktig viktminskning.

Det finns fyra steg som bör du bör tänka igenom grundligt innan du börjar att gå ner i vikt. Steg 1 är att först ta beslutet och verkligen anta utmaningen som det innebär att gå ner i vikt. Steg 2 är att komma på en träningsform som passar just dig. Många börjar träna och går in allt för hårt, för att snabbt bara tappa lusten. Hitta en träningsform som du verkligen trivs med och där du successivt kan träna upp dig själv. Steg 3 är att se över sina matvanor och ändra dem. Att träna kräver också att man äter, men att äta ordentligt, rätt saker och i lagom portioner. Steg 4 är att ta hjälp av kostillskott såsom vitaminer, mineraler, spårelement, fiber, proteiner etc.

Innan beslutet att gå ned i vikt tas, kan det vara en idé att ta reda på om du verkligen är överviktig. Det är idag stort fokus på utseendet och på att vara smal i allmänhet, ibland kanske det till och med går över till det ohälsosamma. För att ta reda på om eventuell viktminskning är nödvändig kan du räkna ut ditt eget BMI.

BMI står för body mass index och är ett enkelt sätt att räkna ut om man är överviktig eller inte. Nackdelen med BMI är att det inte tar någon hänsyn till vad vikten består av. Om det är muskler, fett eller mycket vatten i kroppen. För att få fram sitt eget BMI tar man sin vikt (i kg) delat med längden (i meter) i kvadrat. Det vill säga vikt/längd*längd = BMI. Exempelvis har en person som är 1,70 m lång och som väger 75 kg en BMI på 75 kg/1,70 m * 1,70 m = nästan 26. Skalan för BMI ser ut som så att ett BMI under 18.5 betyder underviktig, mellan 25 och 30 är man överviktig, och över 30 räknas som mycket överviktig. Mellan 18.5 och 25 räknas som normalvikt. Detta är dock ungefärliga siffror som kan variera från person till person. För att avgöra om ens BMI består av fett eller muskler, kan det vara en god idé att även mäta midjemåttet, då det anses vara en av de mer skadliga typer av fett. Midjemåttet mäts mitt emellan de nedersta revbenen och höftbenet.