Övervikt

Drabbas man av övervikt beror det på att kroppen inte hinner förbränna den energi den får i sig från mat, dryck och annan kost. Förr i tiden såg man övervikt som ett tecken på rikedom och det innebar en viss status att vara överviktig. Detta beror så klart på att det visade att man hade råd att köpa mat, men även en viss form av överlevnadsförmåga, som förmodligen härstammar från ännu längre bak i tiden.

Idag ser man inte riktigt på övervikt på samma sätt. Övervikt ökar risken för en rad sjukdomar såsom cancer, diabetes typ 2, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. Men sömnbesvär och infertilitet är även de vanliga biverkningar. Det är inte bara fysiska besvär som kan uppstå, vanligt är även psykiska besvär och depression.

Om man är överviktig eller inte kan man mäta genom att använda sig av måttet BMI, som står för body mass index. Detta är förhållandet mellan en persons längd och vikt. Ett bmi mellan 25-30 ses som övervikt, och är det över 30 räknas det som fetma. Detta kan dock vara något missvisande dock då det inte tar hänsyn till kroppar med stor muskulatur. En idrottsman till exempel skulle kunna räknas som överviktig enligt dessa mått mätt, beroende på dennes muskelmassa. Därför kan man även mäta övervikt genom att mäta midjemåttet.

Bukfetma ses som det farligaste fettet på vår kropp. Har du mycket fett på magen ökar risken för diabetes, samt hjärt- och kärlsjukdomar. Kvinnor med midjemått över 80 cm och män med mått över 94 cm ses som personer med ökad risk för dessa sjukdomar. Är måttet över 88 cm för kvinnor och 102 cm för män anses risken för sjukdomar vara stor. Dessa mått är inte exakta och gränserna kan skilja sig från person till person.

För att tappa och bli av med övervikt behövs det ändrade mat- och motionsvanor. En bra fördelning av dagens mål är viktigt så du ger kroppen möjlighet att tillgodogöra sig energin den får. Skillnaden på fett och andra näringsämnen kroppen behöver, exempelvis kolhydrater och proteiner, är att kroppen kan lagra egentligen hur mycket fett som helst.

Tre mål mat om dagen rekommenderas, där storleken på portionerna inte bör vara så stora. Däremellan rekommenderas mellanmål, frukt till exempel. Detta är ett bra sätt att behålla blodsockernivån jämn, vilket gör att sötsuget minskar och vi blir mindre trötta, vilket gör att vi kan motionera mer. Regelbunden motion är vid övervikt en av de viktigaste åtgärderna. Fysisk aktivitet gör att kroppen snabbare börjar ta av kroppens fettlager och som regel från det fettlager som ligger på magen då det är där kroppen först sparar sina reserver.

För att komplettera dessa åtgärder finns en mängd olika kosttillskott som ökar vår ämnesomsättning, ökar vår förmåga att bränna fett eller dämpar vår hunger. Starka kryddor och vissa örter har visat sig ge effekt på just detta.