Kosttillskott

Kosttillskott är ett livsmedel som är avsett att komplettera den vanliga kosten. Ofta blandas begreppet ihop med naturläkemedel, vilket är felaktigt då naturläkemedel hanteras av Läkemedelsverket medan kosttillskott är ett livsmedel som Livsmedelsverket ansvarar för. Även ordet hälsokost är lätt att blanda ihop med kosttillskott då begreppet innefattar kosttillskott, men det omfattar också odlade livsmedel, örter och växtbaserade läkemedel. De sistnämnda skall som dock tidigare nämndes även de godkännas av Läkemedelsverket.

Detta gör att det finns restriktioner i hur det är tillåtet att marknadsföra kosttillskott. Det är exempelvis inte tillåtet att i marknadsföringssyfte hävda att vissa kosttillskott har medicinsk verkan, såsom, ”X motverkar benskörhet”. En mängd regler finns för att man som konsument ska vara säker på att få en näringsmässigt bra produkt. De föreskrifter vi har i Sverige trädde i kraft 2005 och då på direktiv från EU. De innehåller bland annat definitioner på vilka typer av vitaminer och mineraler som är tillåtna samt mängden av dessa. Även märkningsregler är fastställda inom EU. Detta för att du som kund ska vara säker på att få en hälsosam och näringsriktig produkt samt för att handel över gränserna inom EU ska underlättas.

Kosttillskott säljs ofta i form av kapslar och tabletter vilket gör att det lätt tas för givet att det har medicinsk verkan.

De flesta av oss friska, vuxna människor kan ta kosttillskott utan större risk. Det bör strykas under att det dock handlar om komplement till mat, och att det är möjligt få i sig mycket av de nödvändiga mineraler och vitaminer vi behöver genom kosten. Detta för att kroppen tillgodogör sig dessa på bästa och mest effektiva sätt när den kommer i form av mat och kost. Det går alltså inte att ersätta mat helt och hållet med kosttillskott.

Ett av de vanligare kosttillskott bland gemene man idag är omega-3, som det annars finns gott om bland annat i fisk. Tre gånger i veckan är det rekommenderat att äta fisk för att få i sig nödvändig mängd omega-3. Är detta svårt kan det vara en hjälp med ett supplement av omega-3. Kosttillskott är annars väldigt vanligt bland kroppsbyggare, som ofta behöver extra proteiner och omega-3, för att bygga muskler och minska mängden underhudsfett.

Ett mycket stort antal studier har påvisat, att lätta brister på vitaminer, mineraler och spårelement är vanliga inom alla kategorier i befolkningen. Optimal tillförsel har för flera essentiella näringsämnen visats vara högre är rekommenderat dagligt intag (RDI). Ny forskning har visat, att generella eller specifika kosttillskott har en mycket positiv inverkan på individers hälsa. Ändå ser man ofta påstående, att det saknas bevis för att kostillskott behövs och till och med att att de skulle kunna vara farliga. Trots att de flesta kostillskotten inte ger biverkningar av betydelse ens i kraftigt förhöjda doser finns en tydlig ambition hos myndigheter att startk begränsa allmänhetens fria tillgång till dessa värdefulla näringsämnen i form av tillskott. Här kommer argument för användning av kosttillskott

Tolv argument för kosttillskott

1. Det finns redan flera tillskott, som är helt eller delvis accepterade. Alla dessa gäller enskilda ämnen.

2. Näringsinnehållet i maten har för vissa ämnen minskat i takt med att livsmedelsproduktionen alltmer inriktats mot kvantitet istället för kvalitet. Tendensen mot mer ekologiska odlingsmetoder kan verka i positiv riktning.

3. Näringsinnehållet i maten varierar berorende på odlingsplats och -sätt. Detta är inget nytt fenomen. Ekologisk odling har, bland annat i en stor europeisk studie, visats ge högre innehåll av viktiga antioxidanter, mineraler och spårelement.

4. Livsmedelstabeller kan inte ta hänsyn till dessa variationer och kan därför inge en falsk säkerhet.

5. Hantering, transport, industriell bearbetning och tillagning reducerar näringsinnehållet.

6. Energibehovet i det moderna samhället är lågt hos fysiskt inaktiva individer, som därför även med en bra kost riskerar få suboptimala mängder av essentiella näringsämnen.

7. Ärftliga faktorer spelar en större roll än man trott; sjukdomsframkallande gener kan aktiveras av brister på specifika näringsämnen. Individer med viss genuppsättning kan ha nedsatt avgiftningskapacitet.

8. Fysisk och psykisk stress, åldrande och sjukdomar kan öka näringsbehovet, men leder ofta till sänkt näringsintag.

9. På kort tid, sett ur evolutionens tidsperpektiv, har vi kommit att utsättas för ett mycket stort antal miljögifter. Vissa tillskott kan vara ett skydd mot skador.

10. Optimalt intag av essentiella näringsämnen är ofta högre än rekommenderat dagligt intag.

11. Biverkningar av kosttillskott är nästan alltid få och obetydliga. Allvarliga biverkningar finns bara dokumenterat för ett fåtal ämnen och då i så höga doser som aldrig är aktuellt att ge.

12. Kosttillskott är generellt mycket billigare än läkemedel, om man bortser från statlig subvention, och det borde ses som en demokratiskt rättighet, att staten i varje fall inte försvårar medborgarnas tillgång till kostillskott.

Referens: Den Nya Medicinen 2008, Per-Arne Öckerman