Hälsokost

Hälsokost är livsmedel som sägs främja hälsan. Det är lätt att förväxla hälsokost med kosttillskott, som också de definieras som livsmedel. Skillnaden är dock att hälsokost innefattar även biodynamiskt odlade livsmedel, örter och traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. De två sistnämnda skall dock alltid godkännas av Läkemedelsverket innan det får kallas läkemedel. Hälsokost skulle alltså kunna kallas för en gränszon mellan livsmedel och läkemedel.

Naturläkemedel är noggrant kontrollerade av Läkemedelsverket och de har väldigt många restriktioner. Motsvarande restriktioner finns inte riktigt för hälsokost och livsmedel. Däremot finns det generella krav som gäller i allmänhet för livsmedel, såsom att de inte ska vara skadliga eller smittoförande, och både Livsmedelsverket och Läkemedelsverket har och kan ingripa och förbjuda produkter som inte tjänat sitt syfte eller vart skadligt.

Många av hälsokostprodukterna innehåller ett tillskott av vitaminer och mineraler. En vanlig och balanserad kost är ett bra sätt att tillgodose kroppens behov av vitaminer och mineraler, men det är även en bra idé att komplettera med extra tillskott. Biverkningar av kosttillskott är nästan alltid få och obetydliga. Allvarliga biverkningar finns bara dokumenterat för ett fåtal ämen och då i så höga doser som aldrig är aktuellt att ge.

Det finns många olika anledningar till varför man skulle välja att äta hälsokost. För många kroppsbyggare handlar det om att öka sitt intag av proteiner för att öka muskelmassan eller helt enkelt för att de sägs vara prestationshöjande. Men då hälsokost kan vara odlat livsmedel, kan det även vara ett sätt att få i sig bättre och mer vitaminrik mat än vad som vanligtvis erbjuds i mataffärer. Det har nämligen visat sig på senare år att jorden som används idag är betydligt mer utarmad än vad den var för bara några år sedan, och maten vi äter därifrån blir därmed fattigare på mineraler och vitaminer. Detta drabbar inte bara de odlade produkterna utan även kreaturen som betar av det som vuxit ur jorden. Därför kan det vara en god idé att äta alternativt odlade grönsaker och kost som oftast finns att köpa som hälsokost då de som regel är berikade med vitaminer och mineraler.

Det finns även hälsokostprodukter som är nya och ännu rätt oprövade, som innehåller olika typer av näringsämnen såsom fettsyror, fria aminosyror och kroppsegna substanser. I den typen av produkter har man helt enkel koncentrerat näringsämnen som det normalt endast finns låga halter av i vanligt livsmedel.