Fettma

Enligt WHO, världshälsoorganisationen, är fetma ett tillstånd som man uppnår när man har ett BMI, body mass index, över 30. Body mass index är ett sätt att mäta sin kroppsmassa i förhållande till längd och vikt. Men man kan också säga att fetma är ett tillstånd där kroppen har lagrat så mycket fett att det till slut blir till besvär och där det bland annat kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes.

Tidigare har det i många kulturer, och även i vissa av dagens kulturer, setts på övervikt som ett tilldragande kännetecken. Några av de tidigaste arkeologiska kvarlämnor som funnits föreställer överviktiga kvinnliga figurer. Historiker tror att övervikt setts som en positiv egenskap, då det hjälpt oss att överleva, men även för det sågs som ett tecken på rikedom.

Traditionellt sett brukar bukfetma förknippas med män och kvinnors övervikt brukar lägga sig på höft och lår. Idag dock, blir de vanligare och vanligare med bukfetma även hos kvinnor. Det visar sig nu att det inte bara är själva mängden fett på kroppen som gör att man lättare drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar utan mer var på kroppen fettet sätter sig. De med bukfetma har större chans att drabbas av dessa sjukdomar än de där fettet lagras på andra ställen. Vill man bli av med bukfetman är det mer effektivt att satsa på fysisk aktivitet än att lägga om sin kost, då kroppen vid fysisk aktivitet snabbare tar av fettet på magen, som är vår naturliga reserv och därför går åt först.

Fetma påverkar inte bara ens fysiska hälsa, och kan bidra till flertalet sjukdomar, men även vår psykiska hälsa blir kraftigt påverkad. Olika studier har visat att personer med fetma ofta är tröttare än andra, blir mer passiva och dessutom känner mer smärta än de med normal vikt. Även samlivet påverkas och blir mer problematiskt. En tendens som visat sig är att de personer som lider av fetma ofta drar sig för socialt samliv och hellre stannar hemma. Detta kan leda till att de blir isolerade och mer ensamma.

Vad fetma beror på kan vara flera saker. Det kan handla om arv och gener, men det finns även psykologiska, sociala och kulturella aspekter. Att säga att fetma endast beror på arv och gener är fel, då ingen av oss skulle förbli feta om en svältkatastrof skulle inträffa. Däremot löper barn med överviktiga föräldrar 10-15 gånger mer risk för fetma än de med normalviktiga. Såväl som generna i de fallen, så beror övervikt som regel även på matvanorna som går i arv.

Tidigare har man också trott att all fetma helt enkelt var ett resultat av bristande karaktär. Idag vet man att kan vara en kronisk sjukdom och kan därmed behandlas annorlunda. Övervikt är oftast ett allvarligt tillstånd som kan utvecklas till att bli en sjukdom.