Den nya medicinen

Erfarenheter under 20 år med analys av fria radikaler och behandling med antioxidanter redovisas i “Den Nya Medicinen”.

I boken redovisas teoretisk bakgrund till Professor Öckermans modell för analys av fria radikalskador och antioxidantbehandling, egna erfarenheter med patienter, egna forskningsresultat, stöd för att ett paradigmskifte är på väg, samt Professor Öckermans bakgrund som läkare och forskare.

Boken finns även utgiven på japanska och i boken redovisade erfarenheter tillämpas nu av ett antal japanska läkare, som utbildats av Professor Öckerman. Även läkare i Taiwan, Singapore, Indien, Malaysia, Norge, Danmark och Italien har fått tillgång till metodiken för analys och behandling.

Sedan forskarna nu insett hur forskning om antioxidanter bör bedrivas (se “Paradigmskifte”) kommer inom en snar framtid goda behandlingsresultat med antioxidanter att publiceras. Antioxidantbehandling kommer att spela en stor roll och bli en viktig del i läkekonsten i framtiden.